当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研成果 >> 正文

2018年发表论文

发布时间:2021-09-07浏览次数:


1.        Bryan, Brett A.*, Lei Gao, Yanqiong Ye, Xiufeng Sun, Jeffery D. Connor, Neville D. Crossman, Mark Stafford-Smith, Jianguo Wu, Chunyang He, Deyong Yu, Zhifeng Liu, Ang Li, Qingxu Huang, Hai Ren, Xiangzheng Deng, Hua Zheng, Jianming Niu, Guodong Han, Xiangyang Hou, China’s response to a national land-system sustainability emergency, Nature, 2018, 559(7713): 193-204.       

2.        Chang, I-Shin; Wengqi Wang, Jing Wu*, Yuhong Sun*, Rong Hu, Environmental impact assessment follow-up for projects in China: Institution and practice, Environmental Impact Assessment Review, 2018, 73: 7-19.                

3.        Chang, Qing; Fengwei Diao, Qifan Wang, Liang Pan, Zhenhua Dang, Wei Guo*, Effects of arbuscular mycorrhizal symbiosis on growth, nutrient and metal uptake by maize seedlings (Zea mays L.) grown in soils spiked with Lanthanum and Cadmium, Environmental Pollution, 2018, 241: 607-615.                   

4.        Chao, Luomeng; Zhiqiang Wan, Yulong Yan, Rui Gu, Yali Chen, Qingzhu Gao, Ecological responses of Stipa steppe in Inner Mongolia to experimentally increased temperature and precipitation.4: Carbon exchange, Rangeland Journal, 2018, 40(40): 159-166.                 

5.        Chen, Qi; Ruihong Yu*, Yanling Hao*, Linhui Wu, Wenxing Zhang, Qi Zhang and Xunan Bu, A New Method for Mapping Aquatic Vegetation Especially Underwater Vegetation in Lake Ulansuhai Using GF-1 Satellite Data, remote sensing, 2018, 10(8): 1279.                 

6.        Christopher L. Souders, Xuefang Liang, XiaohongWang, Naomi Ector, Yuan H. Zhao, Christopher J. Martyniuk, High-throughput assessment of oxidative respiration in fish embryos: Advancing adverse outcome pathways for mitochondrial dysfunction, Aquat Toxicol, 2018, 199: 162-173.                 

7.        Fan, Fan; Christian Bugge Henriksen, John Porter, Long-term effects of conversion to organic farming on ecosystem services-a model simulation case study and on-farm case study in Denmark, Agroecology and Sustainable Food Systems, 2018, 42(5): 504-529.                   

8.        Fan, Fan; Christian Bugge Henriksen, John Porter, Relationship between stoichiometry and ecosystem services: A case study of organic farming systems, Ecological Indicators, 2018, 85(85): 400-408.                   

9.        Fan, Mingde*, Ruizhe Wang, Shiyu Jia, Haoyun Xing, Qing Yang, Zihao Jia, Controllable synthesis of iron nanoparticles on polyethylenimine-modified montmorillonite: Dependence on the amine protonation extent. Applied Clay Science, 2018, 162: 418-427.               

10.     Guo, Jian; Xiuchun Yang, Jianming Niu, Yunxiang Jin, Bin Xu, Ge Shen, Wenbo Zhang, Fen Zhao & Yujing Zhang, Remote sensing monitoring of green-up dates in the Xilingol grasslands of northern China and their correlations with meteorological factors. International Journal of Remote Sensing, 2018, 2190-2211.                  

11.     Guo, Ke*; Changcheng Liu, Zongqiang Xie, Frank Yonghong Li, Scott B. Franklin, Zhijun Lu, Keping Ma, China Vegetation Classification: concept, approach and applications, Phytocoenologia, 2018, 48(2): 113-120.                   

12.     Han, Yutong; Jifei Xu*, Zhimin Zhao, Ji Zhao, Analysis of enzymolysis process kinetics and estimation of the resource conversion efficiency to corn cobs with alkali soaking, water and acid steam explosion pretreatments, Bioresource Technology, 2018, 264(1): 391-394.                

13.     Hao, Yanling; Tingwei Cui, Vijay P. Singh, Jie Zhang, Ruihong Yu, Wenjing Zhao, Diurnal Variation of Light Absorption in the Yellow River Estuary, remote sensing, 2018, 10(4): 542.               

14.     Hu, Haizhu; Xiaomin Mao*, Qing Yang, Impacts of Yongding River ecological restoration on the groundwater environment: scenario prediction, Vadose Zone Journal, 2018, 17(1): 180121.             

15.     Kou, Dan; Wenhong Ma, Jinzhi Ding, Beibei Zhang, Kai Fang, Huifeng Hu, Jianchun Y, Tian Wang, Shuqi Qin, Xia Zhao, Jingyun Fang, Yuanhe Yang, Dryland soils in northern China sequester carbon during the early 2000s warming hiatus period, Functional Ecology, 2018, 6: 620-1630.                 

16.     Li, Hao; Jinghua Wang, Boyi Zhao, Manshu Gao, Wenjing Shi, Haijun Zhou, Zhilei Xie, Bin Zhou, Changwei Lü*, Jiang He*, The role of major functional groups: Multi-evidence from the binding experiments of heavy metals on natural fulvic acids extracted from lake sediments, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 162(1): 514-520.                 

17.     Liang, Maowei; Jiquan Chen, Elise S. Gornish, Xue Bai, Zhiyong Li, Cunzhu Liang*, Grazing effect on grasslands escalated by abnormal precipitations in Inner Mongolia,    Ecology and Evolution, 2018, 8: 187-8196.   

18.     Liang, Xuefang; April Feswick, Denina Simmons, Christopher J. Martyniuk, Environmental toxicology and omics: A question of sex, Journal of Proteomics, 2018, 172(0): 152-164.                    

19.     Liu, Dongwei; Masahide Ishizuka, Masao Mikami, Yaping Shao, Turbulent characteristics of saltation and uncertainty of saltation model parameters, Atmospheric Chemistry and Physics, 2018, 18(10): 7595-7606.                 

20.     Liu, Huiying; Zhaorong Mi, Li Lin, Yonghui Wang, Zhenhua Zhang, Fawei Zhang, Hao Wang, Lingli Liu, Biao Zhu, Guangmin Cao, Xinquan Zhao, Nathan J. Sanderse, Aimée T. Classen, Peter B. Reichg, Jinsheng He, Shifting plant species composition in response to climate change stabilizes grassland primary production, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018,      115(16): 4051-4056.        

21.     Liu, Qingfu; Alexander Buyantuev, Jianguo Wu, Jianming Niu, DeyongYu, Qing Zhang, Intensive land-use drives regional-scale homogenization of plant communities, Science of the Total Environment, 2018, 644(7): 806-814.             

22.     Liu, Qingfu; Yanyun Zhao, Xuefeng Zhang, Alexander Buyantuev, Jianming Niu*, Xiaojiang Wang, Spatiotemporal Patterns of Desertification Dynamics and Desertification Effects on Ecosystem Services in the Mu Us Desert in China, Sustainability, 2018,  10(3): 589             

23.     Liu, Zhiying; Taogetao Baoyin, Junjie Duan, Guofeng Yang, Juan Sun, Xiliang Li*, Nutrient Characteristics in Relation to Plant Size of a Perennial Grass Under Grazing Exclusion in Degraded Grassland, Frontiers in Plant Science, 2018, 9(295):1-11.          

24.     Liu, Zhiying; Taogetao Baoyin*, Juan Sun, Hugjiltu Minggagud, Xiliang Li*, Plant sizes mediate mowing-induced changes in nutrient stoichiometry and allocation of a perennial grass in semi-arid grassland,   Ecology and Evolution, 2018, 8(6): 3109-3118.      

25.     Lü, Changwei*; Jiang He, Bing Wang, Spatial and historical distribution of organic phosphorus driven by environment conditions in lake sediments,  Journal of Environmental Sciences, 2018, 64(1): 32-41.     

26.     Miao, Bailing; Zhiyong Li*, Cunzhu Liang, Lixin Wang, Chengzhen Jia, Fuxiang Bao, Chao Jiang, Temporal and spatial heterogeneity of drought impact on vegetation growth in the Inner Mongolian Plateau, Rangeland Journal, 2018, 40(2):113-128.                   

27.     Qin, Fuying; Gensuo Jia, Jie Yang, Yintai Na, Meiting Hou, Narenmandula, Spatiotemporal variability of precipitation during 1961-2014 across the Mongolian Plateau, Journal of Mountain Science, 2018, 15(5): 992-1005.             

28.     Qin, Fuying; Gensuo Jia, Jie Yang, Yintai Na, Yuhai Bao, Decadal decline of summer precipitation fraction observed in the field and from TRMM satellite data across the Mongolian Plateau, Theoretical and Applied Climatology, 2018, 137: 1105-1115.                

29.     Ren, Haiyan; Jing Kang, Zhiyou Yuan, Zhuwen Xu, Guodong Han, Responses of nutrient resorption to warming and nitrogen fertilization in contrasting wet and dry years in a desert grassland, Plant and Soil, 2018, 432(1-2): 65-73.              

30.     Shi, Chunfang; Cunzhu Liang*, Xiaoyun Leng, Yueming Wang, Zhiyong Wang, Effect of Biogas Residue on Saline Soil Microbial Community Structure based on High-Throughput 16S rRNA Metagenomics Analyses. International Journal of Agriculture and Biology, 2018, 20(8):1861-1867.                 

31.     Shi, Junxian; Anhuai Lu, Haibin Chu, Hongyu Wu, Hongrui Ding, Natural Wolframite Used as Cathode Photocatalyst for Improving the Performance of Microbial Fuel Cells, Applied Sciences, 2018, 8(12): 2504-2514.               

32.     Shi, Wenjing; Changwei Lü*, Jiang He *, He En, Manshu Gao, Boyi Zhao, Bin Zhou, Haijun Zhou, Hualin Liu, Yu Zhang, Nature differences of humic acids fractions induced by extracted sequence as explanatory factors for binding characteristics of heavy metals. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 154(1):     59-68.          

33.     Wang, Aiping; Shu Kee Lam, Xingyu Hao, Frank Yonghong Li, Yuzheng Zong, HeranWang, Ping Li, Elevated CO2 reduces the adverse effects of drought stress on a high-yielding soybean (Glycine max (L.) Merr.) cultivar by increasing water use efficiency, Plant Physiology and Biochemistry,     2018, 132: 660-665.         

34.     Wang, Xuan; Xinting Wang, Cunzhu Liang*, Yongmei Niu, Nitrogen deposition changes the distribution of key plant species in the meadow steppe in Hulunbeier, China, Rangeland Journal, 2018, 40: 129-142.                   

35.     Wang, Yonghui; Chao Song, Lingfei Yu, Zhaorong Mi, Shiping Wang, Hui Zeng, Changming Fang, Jingyi Li, Jinsheng He, Convergence in temperature sensitivity of soil respiration: Evidence from the Tibetan alpine grasslands, Soil Biology and Biochemistry, 2018, 122(6): 50-59.                  

36.     Xu Ri, Liqing Zhao, Astragalus nuoergongensis (Fabaceae), a new species from Inner Mongolia and Ningxia, China, Annales Botanici Fennici, 2018, 55(4-6): 405-407.                   

37.     Yan, Yulong; Hasbagan Ganjurjav, Guozheng Hu, Yan Liang,YuLi, Shicheng He,Luobu Danjiu, Jie Yang, Qingzhu Gao, Nitrogen deposition induced significant increase of N2O emissions in an dry,       Agriculture Ecosystems & Environment,  2018, 265: 45-53.

38.     Yan, Yulong; Zhiqiang Wan, Ran Chao, Yiqing Ge, Yali Chen, Rui Gu, Qingzhu Gao, Jie Yang, A comprehensive appraisal of four kinds of forage under irrigation in Xilingol, Inner Mongolia, China, Rangeland Journal , 2018, 40(2): 171-178.

39.     Yang, Ting; Qifeng Liu, Qian Hao, Zhimin Fu, Quinoline’s influence on nitrogen removal performance and microbial communitycomposition of the anammox process,       Environmental Technology, 2018, 40(11):     1425-1437.  

40.     Zhang, Jinghui; Yongmei Huang, Huiying Chen, Jirui Gong,YuQi, Engui Li, Xiuchen Wu, Response of plant functional traits at species and community levels to grazing exclusion on Inner Mongolian steppe, China, The Rangeland Journal, 2018, 40(2): 179-189.                   

41.     Zhang, Lei; Guangyu Hong, Zhuofan Li, Xiaowei Gao, Yongzhi Wu, Xiaojiang Wang, Pingping Wang, Jie Yang, Assessment of the Ecosystem Service Function of Sandy Lands at Different Times Following Aerial Seeding of an Endemic Species, Sustainability, 2018,      10(902): 1-14.           

42.     Zhang, Wenjing; Chenxia Liang, Jun Liu, Xingfeng Si, Gang Feng*, Species richness, phylogenetic and functional structure of bird communities in Chinese university campuses are associated with divergent variables,      Urban Ecosystems, 2018, 21(12): 1213-1225.          

43.     Zhang, Zhenrui; Changwei Lü, Jiang He*, Manshu Gao, Boyi Zhao, Bin Zhou, Jing Guo, Haijun Zhou, Xiaoting Liu, Zhuoming Li, Wenjing Shi, Yongjie Jiao,Wenxi Zhao, Yu Zhang, Nature differences of fulvic acid fractions induced by extracted sequence as explanatory factors for binding characteristics of Cu2+, Chemosphere, 2018, 191(1): 458-466.                    

44.     Zhao, Ling*; Jun Duan, Shuwen Yang, Xinyong Li, Qifeng Liu, Christopher J. Martyniuk, Cu promoted hydrotalcite-based NiAl mixed oxides in adsoption and oxidation of SO2 reaction: Experimental and theoretical study, Separation and Purification Technology, 2018, 207(1): 231-239.           

45.     Zhao, Ling; Qi Kang, Xiongfei Guan, Christopher J. Martyniuk, Hydrotalcite-based CeNiAl mixed oxides for SO2 adsorption and oxidation. Environmental Technology, 2018, 40(28): 1-35.                

46.     Zhao, Wenyan; Tao Jiang, Yujie Shan, Hongrui Ding, Junxian Shi, Haibin Chu, Anhuai Lu, Direct Exfoliation of Natural SiO2-Containing Molybdenite in Isopropanol: A Cost Efficient Solution for Large-Scale Production of MoS2 Nanosheetes, Nanomaterials,  2018, 8: 843.            

47.     Zhao, Yanyun; Yongzhi Yan, Qingfu Liu, Frank Yonghong Li, How Willing Are Herders to Participate in Carbon Sequestration and Mitigation? An Inner Mongolian Grassland Case, Sustainability, 2018, 10(8): 2808            

48.     Zhou, Haijun; Changwei Lü*, Jiang He *, Manshu Gao,  Boyi Zhao, Limin Ren, Lijun Zhang, Qingyun Fan, Tao Liu, Zhongxiang He, Dudagula, Bin Zhou, Hualin Liu, Yu Zhang, Stoichiometry of water-soluble ions in PM2.5: Application in source apportionment for a typical industrial city in semi-arid region, Northwest, Atmospheric Research,     2018, 204, 1: 149-160.            

49.     陈龙,赵利清*,秦帅,旭日,杨柳,阴山山脉天然侧柏林的基本特征,生物多样性,2018, 26(1): 66-74. 

50.     程建伟,郝百惠,刘新民,马文红*,李永宏,氮添加对内蒙古典型草原土壤动物的影响,程草业科学,2018, 35(5):  1254-1265.

51.     郝广,闫勇智,李阳,李传弘,王炜琛,郭宇,杨九艳*,不同刈割频次对呼伦贝尔羊草草原土壤碳氮变化的影响,应用与环境生物学报,2018, 24(2): 0195-0199. 

52.     金一兰,朱羚,燕亚媛,丁勇,张庆*,坡位对群落系统发育多样性的影响——以锡林郭勒典型草原为例,干旱区研究,2018, 2: 363-369.     

53.     李瑞新,刘庆福,李丹,澈格勒很,赵梦颖,牛建明*,锡林河流域退化羊草草原的生态化学计量学研究,中国草地学报,2018, 40(2): 75-80.  

54.     李永宏,生态环境保护是打造祖国北疆亮丽风景线的基础和目标,北方经济,2018, 4: 31-32.     

55.     芦燕,曾静,赵吉,王斌,张少华,希尼尼根,于景丽*,典型草原区不同生境反硝化菌群的空间特征,微生物学通报,      2018, 6(27): 1-12.

56.     芦燕,希尼尼根,于景丽*,赵吉,中国奶牛乳房炎病原菌群的地区分布特征,微生物前沿,2018, 7(2): 48-57.     

57.     王超,董少刚*,刘晓波,杨阳,李政葵,城市化对呼和浩特市潜水补给影响研究,现代地质,2018, 32(3): 574-583.     

58.     王鹏远,刘涛,韩鹏,孙亚楠,董建军,牛建明*,内蒙古地区紫花苜蓿融冻型冻害的时空动态,中国草地学报,2018, 40(2): 34-41+94.      

59.     王雪凤,梁颖,刘德旺,杨九艳*,建原,胡志玲,内蒙古地区栽培及野生蒙古黄芪遗传多样性研究,中国草地学报,2018, 40(1): 42-48.  

60.     夏晶晶,于景丽*,希尼尼根,赵吉,肠道微生物组与人类癌症关系研究进展,微生物前沿,2018, 7(1): 19-25.     

61.     张东,钞然,万志强,杨劼,包铁军,高青竹*,模拟增温增雨对典型草原优势种,草业科学,2018, 35(8): 1919-1928. 

62.     张璐,郝匕台,齐丽雪,宝音陶格涛*,草原群落生物量和土壤有机质对改良措施的动态响应,植物生态学报,2018, 42(3): 317-326.     

63.     赵明明,赵鑫盟,希尼尼跟,于景丽*,农田土壤nirKnirS型反硝化微生物的研究进展,微生物前沿,2018, 7(2): 65-72.

64.     朱媛君,乔鲜果,郭柯,旭日,赵利清*,中国戈壁针茅草原的分布、群落特征和分类,植物生态学报,2018, 42(7): 785-792.     

65.     陈龙,赵利清*,秦帅,旭日,杨柳,阴山山脉天然侧柏林的基本特征,生物多样性,2018, 26(1): 66-74.

66.     王雪凤,梁颖,刘德旺,杨九艳*,建原,胡志玲,内蒙古地区栽培及野生蒙古黄芪遗传多样性研究,中国草地学报,2018, 40(1): 42-48.

67.     金一兰,朱羚,燕亚媛,丁勇,张庆*,坡位对群落系统发育多样性的影响——以锡林郭勒典型草原为例,干旱区研究,2018, 2: 363-369.

68.     张东,钞然,万志强,杨劼,包铁军,高青竹*,模拟增温增雨对典型草原优势种,草业科学,2018, 35(8): 1919-1928.

69.     夏晶晶,于景丽*,希尼尼根,赵吉,肠道微生物组与人类癌症关系研究进展,微生物前沿,2018, 7(1): 19-25.

70.     李瑞新,刘庆福,李丹,澈格勒很,赵梦颖,牛建明*,锡林河流域退化羊草草原的生态化学计量学研究,中国草地学报,2018, 40(2): 75-80.

71.     王鹏远,刘涛,韩鹏,孙亚楠,董建军,牛建明*,内蒙古地区紫花苜蓿融冻型冻害的时空动态,中国草地学报,2018, 40(2): 34-41+94.

72.     李永宏,生态环境保护是打造祖国北疆亮丽风景线的基础和目标,北方经济,2018, 4: 31-32.

73.     郝广,闫勇智,李阳,李传弘,王炜琛,郭宇,杨九艳*,不同刈割频次对呼伦贝尔羊草草原土壤碳氮变化的影响,应用与环境生物学报,2018, 24(2): 0195-0199.

74.     程建伟,郝百惠,刘新民,马文红*,李永宏,氮添加对内蒙古典型草原土壤动物的影响,程草业科学,2018, 35(5):  1254-1265.

75.     张璐,郝匕台,齐丽雪,宝音陶格涛*,草原群落生物量和土壤有机质对改良措施的动态响应,植物生态学报,2018, 42(3): 317-326.

76.     王超,董少刚*,刘晓波,杨阳,李政葵,城市化对呼和浩特市潜水补给影响研究,现代地质,2018, 32(3): 574-583.

77.     芦燕,希尼尼根,于景丽*,赵吉,中国奶牛乳房炎病原菌群的地区分布特征,微生物前沿,2018, 7(2): 48-57.

78.     赵明明,赵鑫盟,希尼尼跟,于景丽*,农田土壤nirKnirS型反硝化微生物的研究进展,微生物前沿,2018, 7(2): 65-72.

79.     芦燕,曾静,赵吉,王斌,张少华,希尼尼根,于景丽*,典型草原区不同生境反硝化菌群的空间特征,微生物学通报,      2018, 6(27): 1-12.

80.     朱媛君,乔鲜果,郭柯,旭日,赵利清*,中国戈壁针茅草原的分布、群落特征和分类,植物生态学报,2018, 42(7): 785-792.